Gå til innholdet

Trondheim Open søker frivillige til høstens arrangement

Trondheim Open frivillige
Interessert i å bidra til en av Midt-Norges viktigste kunstmønstringer? Arrangementet Trondheim Open er et nytt initiativ som setter fokus på samtidskunsten hvor hele den profesjonelle kunstscenen i Trondheim deltar. 

Trondheim Open søker frivillige til å:

  • Være med å arrangere program i Strandveiparken fredag 3. september fra kl. 12.00 - 18.00.
  • Sitte i infosenter på Trøndelag senter for samtidskunst lørdag og søndag 4. og 5. september fra kl. 12.00-16.00.

Å være frivillig i Trondheim Open kan også være en inngang til å bli mer involvert i arrangeringen. 

Trondheim Open 2014 arrangeres torsdag 2. – lørdag 4. oktober

Arrangementet Trondheim Open er et nytt initiativ som setter fokus på samtidskunsten hvor hele den profesjonelle kunstscenen i Trondheim deltar. Trondheim Open ble for første gang gjennomført over en helg i oktober 2011 og ble en bred og vellykket mobilisering av Trondheims kunstscene som fikk prisen Utawards for beste kunstutstilling:

Årets kunstdugnad ble også en av årets kunstopplevelser i Midt-Norge. I løpet av 36 timer fikk institusjoner, ulike virksomheter og kunstnere fra det lokale kunstfeltet vise seg fram for byens befolkning”.

For Trondheim Open 2014 ønsker vi å sette fokus på hver av atelierfelleskapenes identitet og rolle i Trondheim som kunstby. Hva har lokaliseringen å si for kunstproduksjonen? Hvilke materialer, teknikker og problemstillinger er det kunstnerne jobbe med på de respektive atelierhusene. Hva kjennetegner dem og hva skiller dem fra hverandre. Her ønsker vi i Trondheim Open å utfordre atelierhusene til å presentere seg og si aktivitet med noen overordnete stikkord og lage arrangement som er ment å vise særpreget til kunstnerfelleskapet. I tillegg satser vi på nyskapende formidlingsprosjekt av kunstsamlingen på St Olavs og Kunstopplevelser i Strandveiparken. Dette under fanen - ÅPNER OPP BYEN.

For sprøsmål og mer informasjon om å være frivillig på Trondheim Open:
trondheimopen@gmail.com

Nettside:
http://www.trondheimopen.org

Facebookside:
https://www.facebook.com/TrondheimOpenNyhetsarkiv