Gå til innholdet

Redd Barna Dagen 7. mars på Torvet

ReddBarne_dagene
Lørdag 7. mars arrangeres Redd Barna Dagen i Trondheim. Redd Barna Region Midt inviterer store og små til torget i Trondheim, til underholdning og aktiviteter. Formålet med dagen er å mobilisere flere voksne til å engasjere seg for barn og barns rettigheter.

- Alle barn har rett til et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Likevel blir barn utsatt for omsorgssvikt, grove overgrep, vold og seksuelt misbruk. Derfor trenger Redd Barna flere voksne som vil engasjere seg og være modige på barns vegne. Redd Barna Dagen 7. mars er et tiltak for å skape større engasjement for barn og barns rettigheter blant voksne. Vi håper derfor så mange som mulig, store og små kommer til Trondheim på lørdag, sier regionsleder i Redd Barna Region Midt, Inger Elisabeth Einan.

Underholdning og aktiviteter for barna
På Redd Barna Dagen på torget i vil det være underholdning og aktiviteter mellom kl. 11-16. Vi tror alle som tar turen får en fin dag med nyttig informasjon og ikke minst god underholdning og morsomme aktiviteter for barna, forteller Einan.

Underholdningen består blant annet av artister som Martine Rygvold kjent fra Idol 2013 og Tyra Arnøy, finalist i MGPjr 2014. Brannbamsen Bjørnis kommer og Crazy Coyote Events sørger for flere aktiviteter som barna kan være med på. Ansiktsmaling, rodeo, klatring på bruskasser og rettighetssti er noe av aktivitetene barna kan delta på. Programmet for dagen finner du på www.reddbarnadagen.no

Litt innsats til stor nytte
Gjennom arrangementet håper Redd Barna Region Midt å vise noe av det meningsfulle og viktige arbeidet medlemmene gjør for barn både her Trondheim, Trøndelag og ute i verden. Samtidig er det et ønske om at flere voksne skal bruke litt av sin tid til et engasjement for barn og barns rettigheter.

- Vi vil også vise folk at det også er både sosialt, lærerikt og moro å være med i Redd Barna her i Trondheim. Engasjerte voksen kan skape varige endringer lokalt og internasjonalt som påvirker barns hverdag. Du trenger ikke ha masse tid til overs. Du kan gjøre stor forskjell for barn gjennom litt innsats, sier Inger Elisabeth Einan.

Hvordan jobber Redd Barna Region Midt i dag?
- Vi er i dag to ansatte i 100% stilling på regionskontoret som jobber i Redd Barnas Norgesprogram, det vil si at vi jobber med sårbare og utsatte barn i regionen. Vi på regionskontoret jobber mye med rekruttering, opplæring, veiledning og oppfølging av de frivillige, forteller Inger Elisabeth Einan.

Vi har ca. 60 aktive frivillige i Trondheim i alderen 20 – 77 år som driver med mye forskjellig. Vi har frivillige som har ukentlige aktiviteter for blant annet asyl- og flyktningbarn, frivillige som holder foredrag for elever i grunnskolen om barnekonvensjonen og Redd Barnas utviklings- og nødhjelpsarbeid og frivillige som besøker skoler for å gi råd og tips om hvordan barn og unge trygt kan være på nett.

Hva er formålet med arbeidet dere legger ned?
- FNs barnekonvensjon er grunnlaget for alt arbeidet vi gjør. Vi jobber med å synliggjøre barns rettigheter og brudd på disse blant annet gjennom informasjons- og kampanjearbeid. Dette gjøres gjennom ulike arrangement, som barnerettighetsfrokoster - temamøter for voksne som jobber med barn og unge, workshops for barn og unge med fokus på barns rettigheter og events som Lysmarkering for barn i Syria, Feiring av Barnekonvensjonens 25 årsdag på Sirkus Shopping og Fakkeltog langs Nidelven for fredsprisvinnerne. Vi samarbeider med andre organisasjoner som Amnesty og FN Sambandet, skoler og barnehager og andre enheter i Trondheim kommune.

- Det å være frivillig i Redd Barna er både meningsfylt, utfordrende og lærerikt. Vi ønsker oss flere trygge voksne som kan være støttespillere for sårbare og utsatte barn, vi ønsker oss kompetente voksne som kan snakke om trygg bruk av internett og vi ønsker oss engasjerte voksne som kan være med å påvirke myndighetene, avslutter Inger Elisabeth Einan.

Nyhetsarkiv