Gå til innholdet

Meld deg som bøssebærer og gå årets viktigste søndagstur!

TV-aksjonen 2015 frivillige
TV-aksjonen NRK 2014 blir arrangert 19. oktober og går til inntekt for Kirkens Nødhjelp. 
Temaet for TV-aksjonen 2014 er rent vann. Drikkevann og vann til å vaske seg er grunnleggende forutsetninger for liv og helse.

Tilgang til rent vann skaper også mange ringvirkninger i enkeltmenneskers liv og hele samfunn. Med midlene fra årets TV-aksjon håper Kirkens Nødhjelp å sikre varig tilgang til rent vann for en million mennesker. Pengene går til vannprosjekter i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Etiopia og Tanzania.

Tv-aksjonen har blitt gjennomført hver eneste høst siden 1974. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere.

Hvert år jobber 7000 frivillige landet rundt med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærer skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober.

Les mer på blimed.no


Nyhetsarkiv