Gå til innholdet

Kammermusikkfestivalen trenger frivillige!

Kamfest frivillige

Har du lyst til å oppleve en av Norges beste kammermusikkfestivaler fra innsiden og høre en rekke førsteklasses konserter gratis? Da kan du melde deg som frivillig til Trondheim kammermusikkfestival 2014!

Arrangement/Rigg:
Denne gruppen jobber med opp- og nedrigg av de ulike spillestedene, frakt av instrumenter og hjelper til med teknisk rigg dersom det er behov for det. Noe av arbeidet kan være fysisk krevende. Arbeidstiden er variabel og det er behov for folk fra tidlig morgen til etter konsertslutt.

Billettsalg/-kontroll:
Denne gruppen jobber med salg av billetter og billettkontroll på de ulike konsertarenaene. Som billettselger, vakt og billett kontrollør er du i direkte kontakt med publikum. Det er derfor viktig at de som er med i denne gruppen å informere publikum om festivalprogrammet og veileder publikum med en serviceorientert innstilling. Før oppstart av festivalen vil du få orientering om programmet, samt opplæring i billett- og betalingssystemet vi bruker. Arbeidstiden er henholdsvis på kveldstid.

Det vil også være noe effektsalg for denne gruppen. Festivalen lager hvert år t-skjorter og plakater som legges ut for salg på de ulike konsertarenaene. Salget foregår i forkant av konsert, i pauser og etter konsertslutt. Vaktene på våre konserter, sørger for innslipp og billettkontroll, sikring av rømningsveier.

Festivalkontor:
Denne gruppen jobber på festivalkontoret som er på Rica Nidelven hotell. Oppgavene varierer fra akkreditering, billettsalg til å svare på spørsmål fra publikummere, artister og andre. Som kontorfunksjonær er du i direktekontakt med publikum og artistene samt andre frivillige. Vi er derfor på jakt etter blide, serviceorienterte medarbeidere. Før oppstart av festivalen vil du få orientering om programmet, samt opplæring i billett- og betalingssystemet vi bruker. Arbeidstiden er fordelt på to vakter i tidsrommet 10.00-18.00.

Catering:
Cateringgruppen jobber med å servere mat på de ulike konsertarenaene til artistene, prosjektledere og frivillige. Til cateringkomiteen trengs folk til å utføre enkle kjøkkenoppgaver. Arbeidet er til dels hektisk, men foregår i et hyggelig miljø.

Arbeidet er organisert i ulike vaktordninger, stort sett på dagtid. Vi ser etter serviceinnstilte medarbeidere som er ryddige.

Transport:
Har ansvar for transportering av artister og gjester. I denne jobben trenger vi seriøse og erfarne folk med gode kjøreegenskaper. Utvidet sertifikat er en fordel, men ikke en forutsetning. Jobben har variabel arbeidstid. Behovet er transport til og fra Værnes, samt en del kjøring i sentrum. Arbeidstiden variere fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, og behovet er fra før festivalstart til etter festivalslutt. Disponering av egen bil er ikke en forutsetning. Festivalen leier inn det som trengts av kjøretøy. Oppgi i kommentarfeltet i søknadskjemaet om du disponerer egen bil eller ei.

Distribusjon:
Denne gruppen jobber med distribusjon av festivalmagasinet, flyers og plakater i forkant av festivalen og under festivalen. Forarbeide før festival omfatter pakking og posting, i tillegg til distribusjon i Trondheim og omegn. Det er behov for frivillige både med og uten førerkort til dette arbeidet, og vi har behov for personer som er tilgjengelige i månedene før festivalen.

Hver gruppe ledes av en prosjektleder som har ansvar for å legge til rette arbeidsplaner og informasjon om arbeidsoppgaver til gruppemedlemmene. Vi holder et informasjonsmøte i god tid før festivalen hvor blant annet prosjektlederne vil bli introdusert.

Vi tilbyr:
Som takk for innsatsen får du gratis inngang på de fleste konserter med ledige plasser, et eksemplar av festivalens T-skjorte, og du blir også invitert på avslutningsfesten sammen med festivalartistene, festivalledelsen og hele festivalstaben. Du får naturligvis dekket alle utgifter i forbindelse med oppgaver for festivalen. Ikke minst får du musikalske- og sosiale opplevelser du kan leve lenge på:)
 

Vi ønsker at du: Er blid, entusisastisk og har innsatsvilje!

Interessert?
Registrer Trondheim kammermusikkfestival som et arrangement du ønsker å bidra på, med din profil på Frivillig Trondheim. http://www.frivilligtrondheim.no/bli-frivillig 
Kontaktperson hos Kammermusikkfestivalen:  Viviann Alme, tlf 476 37 215, hvis du vil vite mer.
Les mer om festivalen på http://www.kamfest.no/nb-NO

Festivalkammerat web

Nyhetsarkiv