Gå til innholdet

Bli bøssebærer!

TV-aksjonen NRK frivillig Trondheim
Bli med å gå årets viktigste søndagstur, 20 oktober 2013.

TV-aksjonens tema er i år Ingen tid å miste. Innsamlingen går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles. Åpenhet og økt kunnskap vil gjøre det lettere for demenssyke og deres pårørende å være aktive og mestre dagligdagse oppgaver. Innsamlingen skal gi forskingen et løft og flere svar på blant annet hvorfor demens oppstår.

Vi oppfordrer alle til å bidra på dugnaden som bøssebærere og øke det trønderske engasjementet for denne viktige saken. Det er du som gjør TV-aksjonen til en suksess!

Samtidig oppfordrer vi alle der hjemme til å gi så det monner.

Bli bøssebærer
(Hvis du er under 18 år må du finne en over 18 år å gå sammen med)

Kilde: TV-aksjonen NRK

Nyhetsarkiv