Gå til innholdet

3.MAI - Barn og unge i fokus

Unknown
3.MAI er en frivillig basert interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettsikkerhet i møte med barnevernet. Organisasjonen ønsker nå å utvide sitt tilbud til medlemmer og andre pårørende, og vil komme i kontakt med frivillige som vil være med å danne en størregruppe.

Hva arbeider 3.MAI for?
Vi jobber for å øke fokus på en gruppe mennesker i samfunnet som i dag, i alt for høy grad, blir neglisjert og oversett av det offentlige. Vi jobber for de barna som lider under barnevernet og statens omsorg, og de familiene som er blitt utsatt for grove overgrep og maktmisbruk i møte med barnevernet.

Vi er en stor organisasjon, med et lite styre, og mange aktive medlemmer spredt rundt i hele Norge. Nå er vi i en fase der vi ønsker å utvide vårt tilbud til våre medlemmer og andre, og da i hovedsak å opprette en sorggruppe for foreldre og pårørende som har mistet sitt barn i barnevernet. Dette er et svært etterlengtet tilbud, og har vært det i mange, mange år. I og med at styret sitter i Trondheim, så har vi et ønske om å opprette en arbeidsgruppe her, som vil være med oss i utviklingsprosessen.

Hvilke arbeidsoppgaver vil de frivillige ha i størregruppen?
Arbeidsoppgavene som frivillig vil variere ut i fra behov, og i forhold til hva som er på agendaen i forskjellige tidsrom. Det kan være alt fra støttesamtaler til medlemmer som ønsker noen ikke-offentlige å prate med i forbindelse med sin barnevernssak, til forberedelser til Arendalsuka, eller 3.MAIs årlige markering på Torvet i Trondheim. Hva behovet vil bli i forhold til oppstart og gjennomføring av støttegruppen er fortsatt litt usikkert, men det vil i hovedsak bestå av praktiske oppgaver rundt møtene. Ett spesifikt ønske vi har, er frivillige med tospråklig bakgrunn, som kan bidra i situasjoner der det er behov for tolketjenester, da dette svært sjeldent blir brukt i barnevernssaker. Det kan være tjenester som å oversette brev fra barnevern til foreldre av utenlandsk opprinnelse, som bisitter i retten, tilsynsperson ved samvær, støtteperson på møter med barnevernet med mer.

Hvem kan være med som frivillig i støttegruppen?

Det er av stor betydning for foreldre og pårørende at «vanlige» mennesker vil hjelpe de i den sorgfulle prosessen. De møtes ofte i samfunnet med hevede øyenbryn og skeptiske blikk. Å føle seg verdifull «nok» til at noen vil hjelpe, er viktig. Samtidig så er det viktig å påpeke at vi også har stort fokus på barna, men det er mer tydelig gjennom vårt arbeide ut mot det offentlige, og ofte i samarbeid med nåværende og tidligere barnevernsbarn.

Hva kan man som frivillig forvente fra arbeidet i støttegruppen?
Det vil være en fordel å være litt "hardhudet", og samtidig ha en empatisk, åpen og tolerant personlighet. I tillegg må man være forberedt på å møte en del fordommer og skepsis mot grupper der de negative sidene i barnevernet forfektes. Det kan føles tungt og ensomt å bruke tid å krefter på frivillig arbeid, som ikke udelt oppfattes positivt i samfunnet. Det vil derfor være viktig å ha en viss interesse for tema, og tilegne seg god kunnskap om barnevern og menneskerettigheter. Og kanskje viktigst av alt huske at man er en uvurderlig støtte for barna og familiene- som ellers føler at hele samfunnet er i mot dem. 

Har dere noen forventninger eller krav til de frivillige?
De vi søker må ha tilgang til PC/Internett, være pålitelige, og villige til å skrive under en avtale om taushetsplikt. Man velger selv hvor mye man vil arbeide. Vi har medlemmer alt fra 13 - 70 år, og det er ønskelig med god variasjon av kunnskap og egenskaper i hjelpegruppen! 


Tekst av: Marianne Sofie Berg, sekretær i 3.MAI.Unknown
Samtalegruppe med psykolog Einar C. Salvesen under Arendalsuka 2015, arrangement av 3.MAI.

Unknown-2
Rigging av stand til Arendalsuka, to av våre frivillige blåser ballonger.

Unknown-1
Linn Mariell, vår yngste frivillige hjelper. Ansvar for godteri- og ballongavdelingen for barna! Stand under Arendalsuka 2015.

Unknown-4
Leder Elisabeth Kjelstad og sekretær Marianne Sofie Berg.

Nyhetsarkiv