Gå til innholdet

Brukervilkår for organisasjoner/arrangører

 1. Om tjenesten
  Frivillig Trondheim er et verktøy for kulturaktører, idrettslag og samfunnsnyttige lag/organisasjoner som ikke har erverv som sitt primære formål. Tjenesten kan ikke benyttes av politiske partier eller til politiske saker. Tjenesten kan kun betnyttes av aktører som har virksomhet i Trondheim.

 2. Opplysninger om din organisasjon
  Som registrert bruker plikter du å holde opplysningene om din organisasjon oppdatert. Frivillig Trondheim forbeholder seg retten til å gjøre nødvendige redigeringer eller å fjerne registrerte organisasjoner.

 3. Personopplysninger
  Som registrert bruker plikter du å ikke misbruke personopplysninger du får tilgang til gjennom tjenesten. Personopplysninger skal kun benyttes til å opprette kontakt med frivillige som er interessert i å bidra i din organisasjon.

 4. Tilbakemelding til interessenter
  Alle frivillige som melder interesse for din organisasjon skal motta en tilbakemelding fra deg. Når du har gitt tilbakemelding til hver enkelt interessent oppdaterer du status på deres profil for å vedlikeholde listen med interessenter.
   
 5. Ansvar for de frivillige
  Du har selv det hele og fulle ansvaret for å sjekke referanser, innhente politiattest, organisere skadeforsikring, kvalitetssikre arbeidstid o.l. i de tilfeller hvor det er påkrevd i forbindelse med de frivilliges oppgaver.